Odmrzavanje

Pločnici, okovani ledom jer sunce ne dobacuje do njih, trpeli su hladnoću mojih koraka… Sa rukama u džepovima, i potrebom za kapom zaboravljenom u kolima, šetao sam onoliko oprezno koliko mi je moja neosnovana samouverenost dozvoljavala. Koraci kratki i strašljivi, pomalo su bežali u stranu pokušavajući da me prizemlje jer im se činilo da mi […]

Onda opet

Jedna kap žudnje sa tvog poljupca mi je zarezala usnu puštajući me da se pitam gde nam se neba spajaju. Jer gledao sam nebo kada si stavila glavu na moje grudi i zagrlila me, tresući se od hladnoće, one večeri pred snegove. A nebo široko…veliko…visoko…puno zvezda i tačkica što svetle i iskre nad nama, dok […]

Ugledao je

Samo mu se desilo…Ni on sam nije umeo da objasni kako se to dogodilo, ali nije ni pokušavao da objasni bilo kome. Znao je da se to ne može objasniti. To se samo dogodi, i krene… Nije u tome bilo napora, samo mu je bilo lepše.Zavoleo je… Da… Samo se dogodilo…U nekom trenutku, u jednom […]

Masni papir

Olovka se skotrljala sa stola i pala na progoreli ćilim koji se, sav zarozan i iskrivljen, izležavao na parketu kojem je lakiranje odavno trebalo. Na papiru, zadebljanom od dima i masnih isparenja kulinarskih eksperimenata, pisalo je ono što je, izašavši iz jednog srca, bilo nerazumno glavi koja je sa tim srcem bila u večnom sukobu. […]